Johtokunta

Keväällä 2017 valittu johtokunta

Puheenjohtaja Jäsenet
Kari Pyrhönen Outi Kauppala
Varapuheenjohtaja
Irma Lintinen
Pirkko Siironen
Risto Peltola
Sihteeri
Hannu Romppanen
Tuulikki Saarinen
Kirsti Saarinen
Tarja Tuurala
Lauri Willman
Toiminnantarkastajat
Eila Mäkeläinen
Liisa Siironen