Johtokunta

Keväällä 2016 valittu johtokunta

Puheenjohtaja Jäsenet
Antero Virtanen Irma Lintinen
Varapuheenjohtaja Risto Peltola
Kari Pyrhönen Hannu Romppanen
Sihteeri Kirsti Saarinen
Tuulikki Saarinen Pirkko Siironen
Tarja Tuurala
Lauri Willman
Toiminnantarkastajat
Eila Mäkeläinen
Liisa Siironen