Johtokunta

Keväällä 2019 valittu johtokunta

Puheenjohtaja Jäsenet
Kari Pyrhönen Outi Kauppala
Varapuheenjohtaja
Leo Lallukka
Pirkko Siironen
Risto Peltola
Sihteeri
Hannu Romppanen
Tuulikki Saarinen
Kirsti Saarinen
Tarja Tuurala

Toiminnantarkastajat
Leena Maijala
Riitta Rouhu